NASZA OFERTA

TERAPIA

W CTB Gliwicach i Zabrzu prowadzimy intensywną terapię  w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Zachowania. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1, 5 roku do 10 roku życia . 

Więcej informacji

DIAGNOZA

Diagnoza to cykl spotkań, prowadzonych przez dwuosobowy zespół diagnostyczny. Nie zakładamy ile tych spotkań ma się odbyć, tyle ile potrzebuje zespól diagnostyczny. 

Więcej informacji

KONSULTACJE

Pierwsza konsultacja obejmuje
wywiad, obserwację, analizę zachowań dziecka. 

Więcej informacji

sZKOLENIA

Szkolenie jest przygotowane dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem, z trudnymi zachowaniami. Dla psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, rodziców i każdego kto pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach.  

Więcej informacji

Staże

W CTB w Gliwicach mogą Państwo odbyć profesjonalne staże dotyczące pracy wg zasad Stosowanej Analizy Zachowania z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu. Staż jest możliwy po odbyciu 3-stopniowego szkolenia z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu .

Więcej informacji

Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie przeznaczone dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej i terapeutów.

Więcej informacji

Centrum Terapii Behawioralnej  działa od 2004 roku. Głównie CTB jest związane z Gdańskiem oraz ze Śląskiem Górnym i od wielu lat zajmujemy się osobami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami w zachowaniu dzieci, młodzieży . W Gliwicach i w Zabrzu prowadzimy specjalistyczne placówki , gdzie wiodącą i jedyną formą terapii jest terapia behawioralna. Uczymy dzieci od 2 do 10 roku życia oraz prowadzimy grupy terapeutyczne dla dzieci z zespołem Aspergera w wieku 5- 12 lat. Nasi terapeuci to głownie pedagodzy specjalni i psychologowie z certyfikatami terapeuty behawioralnego. Nad programami terapeutycznymi czuwa superwizor Beata Ignaczewska.   
Prowadzimy diagnozy i konsultaje w obu placówkach oraz w CTB Gdańsk. CTB propaguje wiedzę z terapii behawioralnej poprzez szkolenia na terenie całej Polski   

Beata Ignaczewska

CTB PROWADZI TERAPIĘ DZIECI Z: 

Zespołem Aspergera

Czytaj więcej

zaburzeniami zachowania

Czytaj więcej

zaburzeniami komunikacji

Czytaj więcej

Niebieskie przedszkole

Gdańsk, ul Leszka Białego 29

Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu behawioralnym z siedziba w Gdańsku jest miejscem dla dzieci ze spektrum autyzmu. Zajęcia przeznaczonę są dla dzieci od 2, 5 do 8 roku życia .   

www.niebieskieprzedszkole.pl

Ośrodki terapeutyczne

Od 2004 r. prowadzimy ośrodki terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w Gliwicach i Zabrzu. Prowadzimy także punkt diagnostyczno-konsultacjny w Gdańsku. W 2019 roku ruszyliśmy z Niebieskim Przedszkolem.

Kontakt

Zapisy na staże

Nasi doświadczeni terapeuci dzielą się wiedzą w ramach staży. Zajęcia prowadzimy w Gliwicach. Każdy stażysta ma swojego doświadczonego opiekuna. Staże dotyczą pracy wg zasad Stosowanej Analizy Zachowania z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

Więcej