Punkt Wczesnej Interwencji w Gliwicach i Zabrzu powstał kilka lat temu z inicjatywy terapeutów oraz rodziców dzieci z autyzmem. Na Śląsku nie było i nie ma żadnej placówki państwowej, która zapewniałaby intensywną terapię małym dzieciom ze spektrum autyzmu metodą behawioralną. Obecnie PWI obejmuje terapią dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia. Dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć w intensywnej terapii proponujemy konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym.

Punkt Wczesnej Interwencji (PWI) w Gliwicach i Zabrzu jest placówką prywatną, która specjalizuje się w terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Wzorujemy sie na placówce gdańskiej, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła prace wg Stosowanej Analizy Zachowania z osobami z autyzmem.
Pod opieką PWI znajduje się 25 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Nauka odbywa się w systemie indywidualnych zajęć, co oznacza, że jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z jednym dzieckiem. Każde dziecko w PWI ma nauczyciela prowadzącego. W tygodniu zajęcia indywidualne prowadzi dwoje nauczycieli, aby ułatwić procesy generalizacji.
Oprócz zajęć indywidualnych również w ramach terapii są prowadzone zajęcia grupowe z 2-3 dzieci, gdzie nasze maluchy uczą się min. wykonywania poleceń wydawanych do grupy, zdobywania wiedzy poprzez słuchanie równieśników , odpowiadania na pytania, współpracy w grupie. Zajęcia w grupie mają na celu przygotowanie dziecka do uczestniczenia w zajęciach w przedszkolu lub szkole.