PEP-R stanowi zestaw form zachowań i umiejętności, który służy do diagnozowania charakterystycznych dla konkretnego dziecka sposobów uczenia się.Test przeznaczony jest głównie dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym (6 miesięcy – 7 lat).

Test te pozwala ocenić sposób funkcjonowania dziecka w takich sferach jak naśladowanie,percpecja, motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikacja oraz czynności poznawcze.Test PEP-R umożliwia określenie stopnia zaburzeń zachowania w: mowie, reakcji na bodźce, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych oraz zabawy i zainteresowania przedmiotami.

Test PEP-R służy przedstawieniu w formie profilu poziomu rozwoju dziecka, określonego w odniesieniu do normalnej populacji, w formie przybliżonego wieku rozwoju. Osiągnięcia dziecka w każdej ze sfer funkcjonowania można porównać z innymi sferami rozwoju. Całościowy poziom osiągnięć można przedstawić jako Wynik w Skali Rozwoju i Iloraz Rozwoju. 

Test PEP-R pozwala określić cele nauczania oraz wybrać odpowiednie do poziomu rozwoju dziecka metody, zadania i materiały.
Praca w każdej ze sfer rozwojowych rozpoczyna się od określenia „wyłaniających się” umiejętności.

W ten sposób osiąga się kilka ważnych celów nauczania:

  • Program nauczania koncentruje się na zadaniach, które odpowiadają wykazywanym przez dziecko indywidualnym możliwościom uczenia się.
  • Dzięki rozpoczęciu pracy na odpowiednim poziomie zwiększa się możliwość osiągnięcia sukcesu.

 Są to narzędzia szczególnie przydatne w diagnozie dziecka ze spektrum autymu autyzmu  oraz niepełnosprawności intelektualnej.

Przebieg testu:

Test jest przeprowadzany przez dwóch terapeutów w czasie około 2 godzin. Jeśli dziecko nie jest wstanie wspólpracować tyle czasu jest wyznaczona kolejna wizyta.

Warto, aby Rodzice przyniesli na to badanie zabawki, łakocie, które dziecko bardzo lubi i które zmotywuja go do wspólpracy. Są obecni w czasie przeprowadzanai testu.

W ciagu dwóch tygodni test jest opracowany i do odebrania w CTB.

Koszt testu niezaleznie od ilości spotkań wynosi  360zł brutto.