Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań formalnych stawianych terapeutom behawioralnym w Polsce.

Genezą tej idei są fakty:

  • znaczącego wzrostu zainteresowania terapią behawioralną ,
  • dużego rozdrobnienia w obrębie dotychczasowych systemów szkoleń,
  • braku dostępu zainteresowanych (rodziców, klientów, stażystów) do informacji o rzeczywistych kompetencjach osób oferujących terapię ABA.

LISTA CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW i SUPERWIZORÓW BEHAWIORALNYCH

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie już jest lista certyfikowanych terapeutów behawioralnych oraz superwizorów. Obecni terapeuci behawioralni to osoby z wieloletnim stażem w ośrodkach behawioralnych oraz pod stałą superwizją. Obecnie rozpoczął się proces uczenia kolejnych osób na stanowisko terapeuty behawioralnego. Zasady są opublikowane na stronie Stowarzyszenia.
Również pojawiła się lista placówek, w których możlwie jest odbycie stażu potrzebnego do uzyskania tego tytułu

http://www.pstb.org/superwizorow.htm
http://www.pstb.org/terapeutow.htm
http://www.pstb.org/osrodki.htm