Celem działalności Centrum Terapii Behawioralnej jest rozszerzanie wiedzy na temat terapii behawioralnej oraz wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. Nasza oferta dotyczy prowadzenia:

  • szkoleń ze Stosowanej Analizy Zachowania
  • diagnozy funkcjonalnej dla dziecka z autyzmem
  • intensywnej terapii behawioralnej dla dzieci ze spektrum autyzmu
  • punktu konsultacyjnego, gdzie rodzice uczą się pracować ze swoim dzieckiem
  • zajęć grupowych rozwijających zachowania społeczne dla dzieci z zespołem Aspergera
  • profesjonalnych staży dla osób pracujących z dzieckiem z autyzmem
  • letnich turnusów rehabilitacyjnych na Kaszubach
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi propozycjami.

Beata Ignaczewska
Dyrektor CTB