Na stronie tej znajdą Państwo podstawowe wiadomości o zaburzeniu autystycznym, zespole Aspergera oraz ADHD. Celem Centrum Terapii Behawioralnej jest propagowanie wiedzy na temat wymienionych zaburzeń, pomoc dziecku w rozwijaniu zachowań adaptacyjnych oraz zajęcia instruktażowe dla osób pracujących z osobami wymagającymi specyficznych metod nauczania. CTB prowadzi konsultacje dzieci i młodzieży (patrz: oferta) oraz szkolenia dla nauczycieli, psychologów,pedagogów i rodziców w zakresie rozszerzania wiedzy i praktycznego wykorzystania Stosowanej Analizy Zachowań.