Celem Centrum Terapii Behawioralnej jest propagowanie wiedzy na temat wymienionych
zaburzeń, pomoc dziecku w rozwijaniu zachowań adaptacyjnych oraz zajęcia instruktażowe dla osób pracujących z osobami wymagającymi specyficznych metod nauczania.


Beata Ignaczewska
- jestem certyfikowanym superwizorem Stosowanej Analizy Zachowania.Pracuję
w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku prowadzonym przez p. M .Rybicką . Jestem również dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej.

Na terenie całej Polski prowadzę konsultacje oraz szkolenia dotyczące problemów osób z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym i z osobami z zachowaniami zakłócającymi proces nauki np. ADHD. Wykładam na Akademii Medycznej w Gdańsku dla lekarzy rezydentów. Występuję na konferencjach naukowych dotyczących zagadnień autyzmu. Jestem autorką i współautorką publikacji dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Z grupą specjalistów prowadzę w Gliwicach, w ramach CTB Punkt Wczesnej Interwencji, gdzie odbywa się systematyczna terapia dzieci z autyzmem oparta na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania.

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Centrum Terapii Behawioralnej.