Ograniczone, powtarzające się, stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności:

  • Zaabsorbowanie jednym lub kilkoma stereotypowymi lub ograniczonymi wzorcami zainteresowań, których intensywność lub przedmiot są nietypowe
  • Sztywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych zwyczajów lub rytuałów
  • Powtarzające się manieryzmy ruchowe i stymulacje dźwiękowe
  • Koncentracja na cząstkowych właściwościach przedmiotów
  • Zachowania kompulsywne