• Nieprawidłowości wzajemnych relacji społecznych:
 • Nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego
 • Nieadekwatne do sytuacji: wyraz twarzy, postawa ciała i użycie gestu
 • Nieadekwatny rozwój związków rówieśniczych obejmujących podzielanie zainteresowań, czynności, emocji
 • Nieadekwatne reagowanie na emocje innych osób
 • Brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi radości, zainteresowań lub osiągnięć (dzielenie uwagi)
  Zaburzona zdolność do monitorowania uwagi innej osoby Zaburzone naśladowanie innych osób
 • Brak zainteresowania innymi ludźmi
 • Brak podejmowania wspólnej aktywności z rówieśnikami.
  Nie reagowanie dziecka na wołanie Uciekanie wzrokiem, gdy rodzic staje naprzeciwko dziecka i mówi do niego
 • Reagowanie płaczem/smutną miną na ulubioną osobę/przedmiot
 • Napady śmiechu niezwiązane z sytuacją
 • Reagowanie śmiechem na płacz matki
 • Brak zainteresowania czynnościami wykonywanymi przez rodziców np. naprawianie, malowanie, gotowanie itd.
 • Nie uspakajanie się, gdy dziecko jest brane przez matkę na ręce
 • Nie uśmiechanie się do ludzi. Nie wyciąganie rąk przez dziecko w oczekiwaniu na to, że ktoś je przytuli.
 • Odsuwanie się od przytulającej dziecko osoby.
 • Przytulanie się do obcych ludzi – traktowanie obcych jak znane osoby
 • Ignorowanie obecności ludzi.
 • Nie rozumienie zasad zabawy lub gry, bawienie się obok.
 • Szukanie kontaktu z osobami starszymi.
 • Brak naśladowania zachowań innych osób
oprac. M. Marszałek