Nieprawidłowości w porozumiewaniu się:

 • Opóźnienie lub brak rozwoju językowego (brak prób kompensowania przez alternatywne sposoby komunikacji)
 • Niepoprawne użycie języka
 • Zaburzenia związane z inicjowaniem lub podtrzymywaniem konwersacji
 • Powtarzanie pojedynczych słów lub fraz (echolalia bezpośrednia i odroczona) bez funkcji komunikacyjnej
 • Odwracanie się lub nie reagowanie w sytuacji, gdy rodzic podchodzi i pyta się lub o coś prosi
 • Mówienie monotonnym, niezmiennym tonem lub wypowiadanie konkretnego zdania z identyczną intonacją
 • Używanie ręki rodzica jako „narzędzia" np. dziecko, które chce posłuchać muzyki, prowadzi rodzica i dotyka radia ręką rodzica
 • Mówienie o sobie w 3 os.l.poj. np.: „Marek chce jeść" lub „On chce jeść."
 • Brak potakiwania lub uśmiechania się aby podtrzymać komunikację
 • Niezdolność do naprzemiennego wypowiadania się (dialog: raz ty, raz ja)
 • Trudność w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych i mających podwójne znaczenie
 • Brak generalizacji w mowie („kubek" to może być konkretny kubek, a niekoniecznie każdy)
 • Odwracanie zaimków
 • Nie odpowiadanie na sygnały kierowanie do dziecka
 • Rolę komunikacji pełnić może krzyk, płacz, samouszkadzanie lub zachowanie agresywne
oprac. B.Blok, Z.Brzeska,B.Ignaczewska,M.Marszałek