Pewne niepokojące objawy w rozwoju dziecka można dostrzec już we wczesnym dzieciństwie. Najważniejsze z nich to:

 • brak dzielenia się uwagą, czyli nie patrzenie w tym samym kierunku co rodzic, gdy pokazuje coś dziecku:
 • nie chwalenie się, przynoszenie rodzicom ważnych dla dziecka zabawek, własnych wytworów
 • preferowanie samotności, dziecko może być określane mianem dobrego dziecka, ponieważ nie domaga się uwagi;
 • brak reakcji dopasowywania swojego ciała do osoby, która przytula, bierze na ręce;
 • nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego;
 • brak więzi emocjonalnej z rodzicami;
 • zubożona ekspresja twarzy;
 • brak zainteresowania prostymi zabawami opartymi na interakcjach społecznych (na przykład, zabawa w „a kuku„ );
 • brak zdolności naśladowczych, dziecko nie jest zainteresowane czynnościami, które wykonują inni i nie naśladuje ich;
 • niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, schematyczne i powtarzające się czynności związane z przedmiotami np. układanie klocków według kolorów, burzenie i ponowne układanie, wprowadzanie przedmiotów w ruch wirowy;
 • powtarzające się stereotypowe czynności takie jak: machanie rączkami, kręcenie się w kółko, chodzenie na palcach, wpatrywanie się we własne paluszki;
 • brak reakcji na własne imię, przy prawidłowej reakcji - na przykład - na szelest papierka od cukierka;
 • wymaganie niezmienności w otoczeniu, protest przy próbie - na przykład - przestawienia mebli, domaganie się niezmienności tras spaceru;
 • ograniczony wachlarz pokarmów, sprzeciwy przy próbie wprowadzania nowych pokarmów;
 • brak rozwoju mowy, przy jednoczesnym nie występowaniu innych form komunikacji, na przykład za pomocą gestów, lub opóźniony jej rozwój;
 • występowanie echolalii (powtarzanie słów lub fraz usłyszanych przez inne osoby);
 • odwracanie zaimków;
 • mowa charakteryzująca się nieprawidłowym rytmem, intonacją, modulacją, tempem i wysokością tonu.
Oprac. Z. Brzeska, B. Blok, B. Ignaczewska