SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE

Dzieci z ADHD cierpią nie tylko z powodu zaburzeń procesów uwagi czy nadpobudliwości, ale częściej niż inne dzieci mają problemy z powodu:

 • Zaburzeń pamięci
 • Zaburzeń językowych
 • Dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli
 • Niezgrabności ruchowej

ZABURZENIA PAMIĘCI

Procesy pamięci i uwagi są nierozłącznie ze sobą związane

 • Aby coś zapamiętać trzeba na to zwrócić uwagę
 • Trzeba spośród wielu informacji wybrać te, które są istotne (nieuporządkowana, chaotyczna wiedza u dzieci z ADHD)

ZABURZENIA JĘZYKOWE

 • Trudności w budowaniu spójnych wypowiedzi (dziecko nie trzyma się schematu wypowiedzi, nie przestrzega reguł stylistycznych i gramatycznych)
 • Częste odbieganie od tematu (częste przeskakiwanie z myśli na myśl, z pomysłu na pomysł, zapominanie dokończenia myśli)
 • Trudności w posługiwaniu się przyimkami określającymi położenie w przestrzeni (na, obok, w) oraz trudności ze słowami określającymi następstwo zdarzeń (przed, po). Dziecku trudno przekazać chronologię zdarzeń, czasem trudno znaleźć przedmioty po które jest wysłane
 • Nieprzestrzeganie zasad prowadzenia rozmowy. Dziecko nie zwraca uwagi na rozmówcę. Nie czeka na swoją kolej, przerywa, stosuje skróty myślowe niezrozumiałe dla innych
 • Zbyt szybkie i zbyt głośne mówienie. Dziecku trudno mówić po cichu z powodu niespożytej energii, często mówi jak katarynka

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA

Dysleksja i dysgrafia występująca u dzieckaz ADHD są dla niego większym obciążeniem niż dla innych dzieci. Skupienie na nauce wymaga ogromnego wysiłku, jeśli dodatkowo nauka pisania przynosi ciągłe porażki, łatwo się zniechęcić. Powstaje mechanizm błędnego koła.

NIEZGRABNOŚĆ RUCHOWA

 • Dziecko ma problemy z drobnymi, precyzyjnymi ruchami rąk i z ich koordynacją (zapinanie guzików, sznurowanie butów, nawlekanie)
 • Nieświadomie wypuszcza przedmioty z rąk
 • Często przewraca się
 • W szkole źle radzi sobie na zajęciach wychowania fizycznego