Wiek przedszkolny

 • zwykle bardzo dobrze radzą sobie w rodzinie
 • kłopoty z przystosowaniem się w nowym środowisku – grupie przedszkolnej
 • zatracanie się we własnych zainteresowaniach, z tendencją do fiksacji na poszczególnych obiektach lub przedmiotach
 • mogą już wystąpić szczególnie dobrze rozwinięte zdolności pamięciowe, włącznie z rozpoznawaniem cyfr i liczb, zapamiętywaniem różnych faktów

Wiek szkolny

 • zazwyczaj nie mają kłopotów z nauką (szczególnie przy przedmiotach ich interesujących)
 • bardzo wyraźne i ulegające znacznemu nasileniu problemy z przystosowaniem się do środowiska klasowego
 • często świetnie rozwinięte zdolności pamięciowe
 • pogłębianie własnych zainteresowań

Dorosłość

 • już w starszym wieku szkolnym mogą nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami wynikające ze wspólnych zainteresowań (komputer, fantastyka, geografia)
 • często kończą studia (medycyna, informatyka, astronomia)
 • bardzo często są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach
 • często zakładają rodziny
 • mogą w swoim środowisku uchodzić za ekscentryków
Oprac. Z. Brzeska, B. Blok, B. Ignaczewska