ADHD – PODTYP Z DOMINUJĄCĄ NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

 • Chodzi po pomieszczeniach, wspina się na meble
 • Ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem (odpoczywa też w biegu
 • Ma nerwowe ruchy rąk lub stóp
 • Jest stale w ruchu, niezmordowane
 • Szybko nudzi się
 • Łatwo się zniechęca
 • Jest nadmiernie gadatliwe, hałaśliwe
 • Wyrywa się do odpowiedzi zanim pytanie zostanie sformułowane
 • Odpowiada na każde pytanie nauczyciela, nawet te skierowane do innego ucznia
 • Dziecko ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej
 • Często przeszkadza lub przerywa innym ( wtrąca się do zabawy lub rozmowy )
 • Ukończona przez dziecko praca jest często niezadowalająca
 • Domaga się natychmiastowej gratyfikacj
 • Ma problemy z dostrzeganiem sygnałów społecznych
 • Dziecko wstaje z miejsca w czasie lekcji lub innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia

ADHD - PODTYP Z DOMINUJĄCYM BRAKIEM KONCENTRACJI UWAGI

 • Dziecko nie lubi zajęć wymagających koncentracji uwagi ( odrabianie lekcji, nauka w szkole )
 • Popełnia niefortunne błędy ( źle przepisują cyfry, liczby )
 • Nie kończy zadań
 • Nie stosuje się do podawanych stopniowo instrukcji, jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub ich niezrozumienia
 • Nie zwraca uwagi na szczegóły
 • Ma trudności z zorganizowaniem sobie pracy lub zabawy
 • Wciąż coś gubi
 • Ma bałagan na biurku, problemy z pakowaniem
 • Wymaga nieustannego przypominania
 • Łatwo się rozprasza pod wpływem bodźców zewnętrznych
 • Nie wywiązuje z obowiązków
 • Robi wrażenie zmęczonego
 • Może osiągać słabe wyniki w nauce

ADHD – PODTYP MIESZANY

U dziecka występują zarówno:

 • objawy niepokoju ruchowego
 • słaba kontrola impulsów
 • objawy zaburzeń koncentracji uwagi